Mayar Rijopleidingenhoe gaat het examen?

Theorie-examen

Voordat je praktijkexamen mag doen, doe je theorie-examen bij het CBR. Dit mag vanaf 16 jaar. Op je theorie-examen laat je zien dat je gevaar herkent, de verkeersregels weet en verkeersinzicht hebt. Zo kun je veilig de weg op.

Tussentijdse toets

Een tussentijdse toets is een soort proefexamen. De toets duurt even lang als een rijexamen en je doet dezelfde dingen. Zo kun je alvast wennen aan de examensituatie. Na afloop krijg je tips van een CBR-examinator. Als je de bijzondere verrichtingen goed, vlot en veilig uitvoert, kun je daarvoor zelfs vrijstelling verdienen voor je rijexamen.

Praktijkexamen auto

Vanaf 17 jaar mag je rijexamen doen bij het CBR. Wel moet je eerst geslaagd zijn voor je theorie. En je moet gezond genoeg zijn verklaard om veilig te kunnen rijden.

Zelfreflectie formulier

Om de examinator een inzicht te geven van wat je ongeveer denkt te kunnen, moet je een Zelfreflectie kandidaat CBR (formulier) invullen. Hierin geef je met een cijfer van 1 tot en met 10 aan wat je sterkere en wat je zwakkere punten zijn.

E ACHTER B